Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 jako příslušný správní orgán rozhodl podle  ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,  rozhodl o přijetí a nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce ze dnů 2. - 16. 5. 2020. Při posuzování žádostí postupoval ředitel školy v souladu se stanovenými kritérii na školní rok 2020/2021 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Přednostně byly k předškolnímu vzdělávání přijaty všechny děti splňující přijímací kritéria:

1.    Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy.

2.    Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3.    Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. Do volné kapacity se vešly děti z této kategorie narozené v období od 1. 9. 2016 do 10. 11. 2016.

Výsledky zápisu dle registračních čísel a přijímací kritéria naleznete v příloze. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána do datové schránky či do emailu s datem odeslání pondělí 1.6.2020.    

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Pátek 9.6.2023
Sobota 10.6.2023
Neděle 11.6.2023
Pondělí 12.6.2023
Úterý 13.6.2023
Středa 14.6.2023
Čtvrtek 15.6.2023
Všechny akce >