Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ředitel školy po dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v souladu se školským zákonem (§ 34, § 34 a, § 34b a § 179) rozhodl, že zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání a k povinnému předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 proběhnou v termínu od 2. května do 16. května 2020, ve kterém je možné podat žádost o přijetí příslušené MŠ.

Součástí žádosti musí být tyto přílohy:

-         vyplněná a podepsaná Přihláška

-         kopie Rodného listu dítěte

-         vyplněný a podepsaný Evidenční list – v případě, že nyní neobsahuje vyjádření lékaře, doplňte jej o podepsané Čestné prohlášení k očkování

-         oboustranná kopie Očkovacího průkazu

Potřebné formuláře jsou ke stažení v příloze této zprávy.

Žádost je možné podat do stanoveného termínu 16. května 2020 jedním z následujících způsobů:

  1.  Datovou schránkou zákonného zástupce (datová schránka školy: dzmwvnr).
  2.  Osobním podáním do schránky školy v zalepené obálce (levé vchodové dveře z Lyčkova náměstí).
  3.  Doporučeným dopisem (s datem podání nejpozději do 16. května 2020) na adresu školy: Základní škola a mateřská škola, Lyčkovo náměstí 460/6, 186 00 Praha 8.

Po zpracování došlé žádosti o přijetí obdrží zákonný zástupce na svou e-mailovou adresu informaci o registraci přijaté přihlášky s přiřazeným registračním číslem zapisovaného dítěte!

Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu může účastník správního řízení po dohodě s ředitelem školy.

Do konce května rozhodne ředitel školy dle přijímacích kritérií (naleznete v příloze) o přijetí či nepřijetí žadatelů. Výsledky rozhodnutí budou zaslány na e-maily žadatelů a zároveň budou zveřejněny na webu školy.

V případě dalších dotazů se obracejte na zástupkyni ředitele školy pro předškolní vzdělávání paní Petru Motyčkovou e-mailem (petra.motyckova@zs-ln.cz) či telefonicky (775 372 249).

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Neděle 23.6.2024
Pondělí 24.6.2024
Úterý 25.6.2024
Středa 26.6.2024
Čtvrtek 27.6.2024
Pátek 28.6.2024
Sobota 29.6.2024
Všechny akce >