Hodnocení za 2. pololetí školního roku 19/20

Zvolený způsob hodnocení dětí za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází  z aktuální vyhlášky a metodiky  MŠMT a zároveň z pravidel hodnocení ve školním řádu.    

Hodnocení za 2. pololetí

  1. Každé dítě na ZŠ bude hodnocené slovně formou sebehodnocení případně doplněného hodnocením pedagoga.
  2. V případě, že pedagog má dostatek podkladů ke klasifikaci a zároveň dodrží metodiku MŠMT, může slovní hodnocení dítěte doplnit klasifikací.

Zdůvodnění:

Hodnocení dětí musí být spravedlivé.

Proč většina pedagogů nebude klasifikovat?

Z metodiky MŠMT jsou jasné podmínky:

  1. Dítě nesmí mít horší známku než v pololetí.
  2. Dítě nesmí propadnout.
  3. Dítě smí být neklasifikováno jen v případě splnění těchto tří podmínek,

-        dítě bylo neklasifikováno za 1. pololetí,

-        v období únor – 11. březen vůbec nebylo ve škole,

-        v období uzavření školy dítě se školou nekomunikovalo.

Za těchto podmínek považujeme klasifikaci za nespravedlivé hodnocení. Navíc klasifikace není ani potřebná, neboť vysvědčení za toto období školního roku 2019/2020 se nebude započítávat do průměru na střední školy.

 

Proč jsme jako slovní hodnocení primárně zvolili sebehodnocení dětí?

I na základě připomínek některých rodičů po zaslání „Semaforu“ (2. stupeň ZŠ), jsme si uvědomili, že my učitelé nemáme možnost spravedlivě ohodnotit práci dětí za většinu 2. pololetí. Naše zpětná vazba za toto neobvyklé období se týkala hlavně odevzdávání úkolů, ale jen dítě samo případně rodič opravdu ví, jak domácí výuka probíhala. Dospěli jsme k rozhodnutí, že jediný spravedlivý způsob hodnocení distančního vzdělávání je sebehodnocení dětí.

 

Jsme moc rádi, že to můžeme takto udělat, že si děti ale i rodiče vyzkouší smysluplnou formu hodnocení, která zapadá do koncepce naší školy. Zodpovědnost za vzdělání je na dětech a rodičích. Pedagogové jsou tu od toho, aby jim v tom pomohli. Ukazujeme cestu a motivujeme je k lepším výkonům. Motivace musí být vnitřní (učím se, protože mi to něco přináší) a nikoliv vnější (učení pro známky). Klasifikace nejen že vede k vnější motivaci, ale je i nespravedlivá (zkuste 25 dětí rozdělit spravedlivě do 5 výkonnostních skupinek…). Sebehodnocení je pro každého člověka důležitou dovedností, neboť pomáhá zvyšovat sebedůvěru. Jedině já vím nejlépe, co mi jde a proč. Hodnocení druhých bohužel často sebevědomí snižuje.  

 

Kalendář akcí

Čtvrtek 30.5.2024
Pátek 31.5.2024
Sobota 1.6.2024
Neděle 2.6.2024
Pondělí 3.6.2024
Úterý 4.6.2024
Středa 5.6.2024
Všechny akce >