Plán pro 2. stupeň ZŠ - konec školního roku

  1. Distanční výuka probíhá do konce tohoto týdne (do 14.6.2020).
  2. Od příštího týdne (15.6. - 20.6.) začnou dobrovolné třídní akce. Třídní učitelé zašlou do 14.6. plán na nadcházející období. Vzhledem k personálnímu zabezpečení akcí potřebujeme znát počet zúčastněných dětí, proto je nutné žáky předem přihlásit! O účasti Vašeho dítěte informujte prosím prostřednictvím e-mailu třídního učitele. Na první akci musí děti donést vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Prohlášení je v příloze e-mailu případně na webu školy.
  3. V posledním týdnu vybereme učebnice a knihy vypůjčené ze školní knihovny  (pondělí 22.6. - 6. a 7. třídy, úterý 23.6. - 8. a 9. třídy), v pátek předáme vysvědčení 1. vyučovací hodinu 8.00 – 8.45 a od 9.00 se na zahradě školy rozloučíme s deváťáky.
  4. Během června si pozveme s rodiči a dětmi, kde vnímáme možné problémy v příštím školním roce, abychom dohodli strategii na příští školní rok.
  5. Hodnocení za druhé pololetí bude jen formou sebehodnocení dětí. Sebehodnocení považujeme pro všechny strany za smysluplné a spravedlivé hodnocení období domácího vzdělávání. Vysvědčení si děti napíší doma během příštího týdne a odevzdají ho společně s učebnicemi poslední týden. Blanket na sebehodnocení dostanou děti v příštím týdnu od třídních učitelů.

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Čtvrtek 30.5.2024
Pátek 31.5.2024
Sobota 1.6.2024
Neděle 2.6.2024
Pondělí 3.6.2024
Úterý 4.6.2024
Středa 5.6.2024
Všechny akce >