Druhá světová válka (1939 – 1945)

Budovu školy okupovala a ničila německá armáda.

Válečná léta 1939 – 1945 byla smutnou kapitolou dějin celé Evropy. Druhá světová válka krutě zasáhla i do historie naší školy. V pondělí 19. listopadu 1939 byla školní budova zabrána nacisty. Na několik let se stala německou „továrnou“ na zpracování kůží. Žáci ze školy na Lyčkově náměstí byli přeřazeni do jiných škol. Ale ono tehdy vlastně ani žádné Lyčkovo náměstí neexistovalo, bylo to náměstí Riegrovo (nějaký čas také Erbenovo). Přejmenováno bylo až později na základě jedné válečné události.
Za 2. světové války působil v Karlíně jako praktický lékař MUDr. Břetislav Lyčka. V době nacistického teroru prokázal obrovskou lidskou statečnost. Byl to právě on, kdo měl v květnu 1942 odvahu ošetřit zraněné parašutisty Kubiše a Gabčíka poté, co spáchali atentát na říšského protektora R. Heydricha. Také je pomohl ukrýt a připravoval jejich tajný odsun z Prahy. K jejich převozu chtěl použít rakve. Byl však prozrazen. Když byl večer 21. července 1942 obklíčen gestapem v úkrytu nedaleko Prahy, sám se zastřelil. Bylo mu tehdy pouze 39 let. Jméno tohoto odvážného muže bychom neměli zapomínat.
Válka trvala ještě několik let a byla opravdu krutá. Ve školní kronice můžeme číst i tato rozechvělým písmem psaná slova z posledních válečných dní: „Němci vraždili a před tanky hnali Čechy, které vybrali z krytů, aby mohla německá brigáda od Vysočan proraziti zabarikádovanou Prahou… I zde v Karlíně zuřil boj. Německé vojsko se stáhlo ze školy do kasáren. Také v Karlíně hnali Němci před tankem Čechy. Ve škole řádili Němci zuřivě. Dveře rozštípali, skříně rozbili, vyrabovali a vyloupili kabinety… Okna byla většinou vytlučena, mnohé dveře rozštípány a vypáčeny, ve třídách plno skla, omítky a zbytků po německém vojsku…“
Těžko si dnes dovedeme představit radost lidí, když byla 9. května 1945 Praha osvobozena Rudou armádou. Obdivuhodné je i nadšení tehdejších učitelů naší školy, kteří dokázali nacisty zničenou budovu během necelého měsíce připravit opět pro výuku.

Kalendář akcí

Pátek 9.6.2023
Sobota 10.6.2023
Neděle 11.6.2023
Pondělí 12.6.2023
Úterý 13.6.2023
Středa 14.6.2023
Čtvrtek 15.6.2023
Všechny akce >