Vznik Československa (1906 - 1930)

Vyučování ve škole dočasně omezeno umístěním válečného lazaretu.

Přelom 19. a 20. století znamenal pro rozvoj Karlína skutečně zlaté časy. Velkým přínosem byly především projekty vynálezce Františka Křižíka. Jeho elektrická tramvaj už roku 1896 nahradila koňskou dráhu a spojila Karlín s Libní a Vysočany. Zdejší Křižíkova továrna na obloukové lampy pracovala na plné obrátky, karlínské ulice byly osvětleny moderním elektrickým osvětlením… Pražské předměstí tak v mnohém předhonilo samotnou Prahu. Život zde neutichl ani v době 1. světové války, kdy byla výroba podřízena potřebám bojujícího Rakousko-Uherska. Kousek od kostela sv. Cyrila a Metoděje stála Ferdinandova kasárna. V naší škole byl zřízen vojenský lazaret.
Prohraná válka přispěla k rozpadu monarchie a vzniku samostatného Československa dne 28. října roku 1918. Praha se stala hlavním městem nového státu. Nadšení lidí se projevovalo všude, Češi a Slováci byli náležitě hrdí na svoji Československou republiku. Strhávali znaky habsburské monarchie a namísto cedulí s dvouhlavou orlicí věšeli tabulky s dvouocasým lvem. I společenský život v Karlíně odrážel všeobecné národní procitnutí. Lidé se scházeli na lidových slavnostech a zpívali československou hymnu. Do karlínského Národního domu, který je dnes sídlem Českého rozhlasu, se vešlo až 2000 lidí. Určitě tam bývalo i veselo!
A tak na naší škole zavlála vlajka Československa. Portréty císaře ve třídách vystřídal obraz našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.
V roce 1922 se Karlín stal součástí Prahy.

Kalendář akcí

Čtvrtek 30.5.2024
Pátek 31.5.2024
Sobota 1.6.2024
Neděle 2.6.2024
Pondělí 3.6.2024
Úterý 4.6.2024
Středa 5.6.2024
Všechny akce >