Bezpečná cesta do školy

Projektu Bezpečná cesta do školy se naše škola účastní ve spolupráci s organizací Pražské matky v roce 2018. V rámci projektu mapujeme každodenní cesty dětí, identifikujeme nebezpečná nebo problematická místa a postupně usilovujeme o zvýšení bezpečnosti v okolí školy. Chceme také zvyšovat povědomí dětí o udržitelném dopravním chování a podpořit šetrné dopravování žáků do školy – pěšky, na koloběžkách, na kolech apod.

Děti vyplňují žákovský dotazník a zakreslují svou cestu do mapy, protože jejich pohled na dopravování do školy je pro projekt nejdůležitější. Prosíme také vás o vyplnění dotazníku pro rodiče.

Odkaz na elektronický dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření budou předloženy dopravnímu projektantovi. Ten v dopravní studii navrhne možnosti řešení problematických míst v okolí školy a studie bude poté předložena zástupcům městské části a Magistrátu hl. m. Prahy s cílem realizovat navrhovaná opatření. Díky programu Bezpečné cesty do školy se dosud podařilo zlepšit dopravní situaci v okolí téměř 40 pražských škol a realizovat cca 80 opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí nebo zlepšení kvality veřejného prostoru.

V rámci projektu proběhne také několik doprovodných aktivit, které přispějí k podpoře zdravého životního stylu dětí a bezpečného a zdravého dopravování. Jednou z nich je pěší den organizovaný v rámci kampaně Pěšky do školy. Budeme rádi, když se ho s dětmi zúčastníte i vy.

Zajištění bezpečí a ochrana dětí před dopravními nehodami je naší prioritou. Zdraví a životy dětí však ohrožuje také znečištěné ovzduší, za které v Praze může především automobilová doprava. Zatímco v roce 2017 zahynulo v Praze na následky dopravních nehod 17 chodců, počet předčasných úmrtí následkem znečištěného ovzduší se odhaduje na 500 osob ročně. Před smogem a škodlivými prachovými částicemi nejsou děti chráněné ani za zavřenými okny školy, uvnitř v autě je dokonce kvalita vzduchu devětkrát až dvanáctkrát horší než venku na ulici.

Odkaz na elektronický dotazník pro děti
                                                                                 

Více o programu Bezpečné cesty do školy naleznete na www.prazskematky.cz.

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Neděle 23.6.2024
Pondělí 24.6.2024
Úterý 25.6.2024
Středa 26.6.2024
Čtvrtek 27.6.2024
Pátek 28.6.2024
Sobota 29.6.2024
Všechny akce >