Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí

Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury na ZŠ Lyčkovo náměstí. Stěžejními činnostmi projektu je aktivizace dětí s cílem probudit jejich zájem o věci veřejné a o nastolování témat, která chtějí děti na školní půdě společně řešit. Prostředkem je podpora činnosti dětské rady a mediálního klubu. Podpůrnou aktivitou je rozvoj kompetencí učitelského sboru zaměřených na vzájemnou spolupráci a na kompetence pro rozvoj DK ve škole a ve třídě.

V rámci projektu absolvují vyučující sérii školení na podporu aktivizačního a participativního přístupu, na kolegiální podporu s přesahem do individuálního přístupu k dětem a na podporu třídního klimatu. Součástí je i zahraniční stáž učitelů do Finska. 

Žáků a žákyň se týkají aktivity na podporu dětské rady coby obdoby žákovského parlamentu. Zahrnují jak vzdělávání dětí, jakým způsobem pracovat ve školním parlamentu, výjezd do škol a demokratických institucí jako příkladů dobré praxe, tak průběžné moderování pravidelných setkávání dětí, generování témat a jejich aplikace do výuky v rámci celoškolních projektových dní nebo celoškolní závěrečné akce na konec školního roku. Průřezovým tématem je podpora mediálního vzdělávání a jeho aplikace do výuky, což bude realizováno podporou mediálního klubu a prefesionalizací jeho členů a členek.

 

Projektový partner je Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

Doba trvání: 1. 2. 2020 - 30. 6. 2022

Kontaktní osoba: marketa.stepanova(at)genderstudies.cz

Tento projekt je financován z prostředků Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Kalendář akcí

Neděle 23.6.2024
Pondělí 24.6.2024
Úterý 25.6.2024
Středa 26.6.2024
Čtvrtek 27.6.2024
Pátek 28.6.2024
Sobota 29.6.2024
Všechny akce >