Modernizace zařízení a vybavení tříd

 

Projekt OP PPR CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/000416 - realizátoři

Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

1.6. 2017 – 31.12.2017 

Hlavním cíle projektu je modernizace zařízení a vybavení odborné učebny fyziky a chemie a jazykové laboratoře Základní škola a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6. V rámci projektu bylo pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a byly realizovány související stavební práce.

.

 

Projekt OP PPR CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001113 - realizátoři

II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

1.6. 2018 – 31.12.2018 

Hlavním cíle projektu je modernizace zařízení a vybavení dvou odborných učeben jazyků v ZŠ a venkovní učebny pro EVVO a rozvoj polytechnickcýh dovedností v areálu MŠ. V rámci projektu bylo pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a byly realizovány související stavební práce.

Kalendář akcí

Sobota 23.9.2023
Neděle 24.9.2023
Pondělí 25.9.2023
Úterý 26.9.2023
Středa 27.9.2023
Čtvrtek 28.9.2023
Pátek 29.9.2023
Všechny akce >