PROJEKT „SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI“

 

 

PROJEKT „SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI“

Díky schválenému projektu „Smysluplné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“, který podpořil Magistrát hlavního města Prahy v rámci operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), jsme získali finanční prostředky na efektivnější a smysluplnější péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Naším cílem je zlepšit vzdělávání hlavně dětí integrovaných, zdravotně handicapovaných, sociálně znevýhodněných a dětí cizinců.

Vycházíme z modelů škol v Západní Evropě, které umí mapovat vzdělávací potřeby jednotlivých dětí a stanovují jim takový individuální učební plán, který vede k rozvoji a nikoliv ke stagnaci dítěte.

Hlavním cílem naší školy je kvalitní vzdělávání. Za kvalitní vzdělávání považujeme vzdělávání, které dokáže co nejvíce respektovat individuální potřeby dítěte a nastaví jeho učební plán tak, aby se každé dítě rozvíjelo na maximum svých možností a to bez vnějších vlivů. A rádi bychom se k tomu ideálu co nejvíce přiblížili.

Škola chce díky projektu rozšířit své aktivity k dětem se SVP, které individuální podporu školy z finančních a personálních důvodů neměly. Do této doby byla škola schopna nabízet pouze nápravné aktivity integrovaným dětem na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny.

Od září 2013 chceme vytvořit model širší péče o děti se SVP, který zabezpečí větší individualizaci ve vzdělávání dětí a tím zlepší jejich výsledky ve vzdělávání. Tento model plánujeme pro 3 skupiny dětí:

1. Děti integrované (zdravotně znevýhodněné či postižené)

Plánované aktivity:

a)     Nápravná cvičení vedená speciální pedagožkou zaměřená na nápravu jejich specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie);

b)    Kurz grafomotoriky určen hlavně pro děti z nižších ročníků;

c)     Kurz pozornosti – pro děti s ADHD  poruchou pozornosti;

d)    Logopedie -  pro děti, jejichž řečová vada způsobuje problémy při vzdělávání;

e)     Asistentská podpora – děti, které na základě vyšetření mají doporučení na asistenta pedagoga

f)     Individuální přístup ve vyučování – vytvoříme individuální vzdělávací plán s pomocí map

 učebního pokroku (MUP), které jsou výstupy tohoto projektu.

 

2. Děti sociálně znevýhodněné – školně neúspěšné

Plánované aktivity:

a)     Kurz FIE – kde děti díky práci s Feurenstainovými pracovními listy si zlepší dovednost učení a rozvinou myšlení;

b)    Kurz přípravy – odpolední kurz na získání dovednosti pravidelné přípravy do školy a na pomoc při učení se na následující den;

c)     Doučování matematiky, českého jazyka a angličtiny – kurzy jsou zaměřené na doučování oborových dovedností, díky kterým žák není v daném předmětu úspěšný.

d)    Individuální přístup ve vyučování – vytvoříme individuální vzdělávací plán s pomocí map učebního pokroku (MUP), které jsou výstupy tohoto projektu.

 

3. Děti z rodin, kde český jazyk není komunikačním jazykem

Plánované aktivity:

a)     Kurzy českého jazyka – určeno hlavně pro děti cizinců na rozvoj českého jazyka;

b)    Kurz na rozvoj slovní zásoby – určeno pro děti, které mají nedostatečnou slovní zásobu

c)     Individuální přístup ve vyučování – vytvoříme individuální vzdělávací plán s pomocí map učebního pokroku (MUP), které jsou výstupy tohoto projektu.

 

Výstupy projektu naleznete v příloze.

 

PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Neděle 23.6.2024
Pondělí 24.6.2024
Úterý 25.6.2024
Středa 26.6.2024
Čtvrtek 27.6.2024
Pátek 28.6.2024
Sobota 29.6.2024
Všechny akce >