Výzva 49 ZMŠL

Projekt VÝZVA 49 ZMŠL je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001613 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

1.11. 2019 – 31. 12. 2021

Projekt významně podpoří kvalitu práce pedagogických pracovníků školy při vzdělávání žáků s OMJ. Umožní některým učitelům MŠ a prvního stupně ZŠ využít ve svých hodinách práci dvoujazyčného asistenta pedagoga a přispět tak k úspěšnému dosažení výchovných a vzdělávacích cílů těchto žáků. Škola bude mít možnost zaměstnat několik dvoujazyčných asistentů, kteří naváží úzkou spolupráci s pedagogy, vedením, speciálními pedagogy, školní psycholožkou a celým podpůrným týmem školy tak, aby jejich práce byla co nejvíce kvalitní a efektivní. Díky zahraničním stážím získají někteří pedagogických pracovníků naší školy nové zkušenosti ze zemí, které se problematice vzdělávání žáků s OMJ dlouho a systematicky věnují. Zkušenosti z jiných zemí pak budou mít učitelé možnost sdílet s ostatními pedagogy naší školy i s rodiči, transformovat je pro naše prostředí a zužitkovat při své pedagogické činnosti. Díky projektové výuce ve dvoutřídách vznikne jednoduchá brožura pro žáky s OMJ, která usnadní jim i jejich rodičům vstup do naší školy. Projekt podpoří komunitní činnosti školy, kterou škola má ve své vizi.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Cílem projektu je, začlenění nových forem výuky prostřednictvím 3.1 Projektová výuka. Aktivita 4.2 Stáže pedagogických pracovníků povedou ke zvyšování kompetencí nejen účastníků, ale i pedagogů, kteří získají informace zprostředkovaně. Prostřednictvím 5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách získáme možnost prezentovat výsledky projektu a jejich vliv na na vyučování. 5.2 Komunitně osvětová setkávání budou využita k přednáškám s aktivním zapojením veřejnosti v diskuzi. Aktivita.

Kalendář akcí

Neděle 23.6.2024
Pondělí 24.6.2024
Úterý 25.6.2024
Středa 26.6.2024
Čtvrtek 27.6.2024
Pátek 28.6.2024
Sobota 29.6.2024
Všechny akce >