Třída - 2. C

Týdenní plán 1. 6. - 5 . 6. 2020

Týdenní plán 1. 6. - 5. 6.

 

V tomto týdnu budeme dále ještě procvičovat témata

za měsíc duben a květen. Více info v emailu.

 

ČJ - Slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky, spojky.

       Měkké a tvrdé souhlásky, slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.

       Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. 

       Růžová uč. str. 53 - 87 - výběr. PS str. 27. Pracovní listy.

PSANÍ - Přepis, opis, diktát - výběr dle možností a potřeby.

              Písanka str. 29, 31. Pracovní listy.

ČTENÍ - Společné čtení - Děti z Bullerbynu.

              Čtení s porozuměním. 

              Otázky a úkoly z textu.

M - Pamětné násobení, dělení, sčítání a odčítání.

      Násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5, 0, 10, 1.

      Násobilkové řady tam i zpět 2, 3, 4, 5.

      Sčítání a odčítání do 100 včetně počítání se závorkami.

      Pracovní listy.

GEOMETRIE - Různoběžky, rovnoběžky, osová souměrnost,

                         lomená čára, obrazce ve čtvercové síti.

                         Pracovní listy.

HODINY - Opakování - hodiny, minuty.

PRV - Opakování témat.

          Jaro, koleběh vody, třídění odpadu, strava, kalendář.

AJ - Procvičování na stránkách Happy house 2.

HV - Procvičování textů u písní .

VV - Jarní fantazie.

PČ - Práce s papírem.

 

Do 31. 5. poslat čtenářský list. Do školy přinést nejpozději 1. 6!!!

Kalendář akcí

Čtvrtek 30.5.2024
Pátek 31.5.2024
Sobota 1.6.2024
Neděle 2.6.2024
Pondělí 3.6.2024
Úterý 4.6.2024
Středa 5.6.2024