Třída - 2. C

Týdenní plán 8. 6. - 12. 6. 2020

Týdenní plán 8. 6. - 12. 6. 2020

 

ČJ - SLOVNÍ DRUHY - PROCVIČOVÁNÍ.

        (podst. jména, slovesa, předložky, spojky).

        Opakování  - měkké a tvrdé souhlásky.

        Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov.

        Skupiny slabik - DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.

        Seznámení s ostatními slovními druhy.

        Velká písmena - vlastní jména.

        Růž. uč. str. 53 - 89. PS str. - 28 - 35 - výběr.

PSANÍ - Píšeme dopis. Opis, přepis, diktát dle potřeby.

              Písanka str. 32 - 35.

ČTENÍ - Čtení z vlastních knih. 

              Společné čtení - Děti z Bullerbynu - otázky k textu.

              Čtení s porozuměním.

 

Čtení doma alespoň deset minut denně.

M - Procvičování.

      Pamětné násobení a dělení č. 2, 3, 4, 5. 

      Sčítání a odčítání včetně počítání se závorkami.

      Pracovní listy. Sudá a lichá čísla. Zaokrouhlování.

HODINY - Procvičování času - hodiny, minuty.

                 Pracovní listy.

GEOMETRIE - Opakování 

            Obrazce ve čtevrcové síti, osová souměrnost,

            rovnoběžky, různoběžky.

            PS str. 56. Pracovní listy.

PRV -  Léto

           JaMS str. 56 - 61.  PS str. 66 - 69.

AJ - Opakování na stránkách Happy house 2.

HV - Procvičování textů u písní. Doprovody na nástroje.

VV  + PČ - ŠITÍ ZVÍŘÁTEK 

      (Na pátek přinést - 2 knoflíky (oči), nit - bílá, černá, vata.)

 

18. 6. Focení třídy

Do pondělí 22. 6. přinést (poslat) čtenářský list.

Od pondělí 22. 6. odevzdávání učebnic, vyklízení skříněk.

26. 6.  ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

 

 

Kalendář akcí

Čtvrtek 30.5.2024
Pátek 31.5.2024
Sobota 1.6.2024
Neděle 2.6.2024
Pondělí 3.6.2024
Úterý 4.6.2024
Středa 5.6.2024